"håller i längden"

#Peltonen Skinpro test

-5 grader stenhårda/ isiga spår Lindbäcksstadion. Gled bra. Fäste tills det blev brant uppför. Kräver teknik för att få fast.

Det låg lite lös snö på det isiga underlaget vilket kan ha bidragit till att det släppte ibland.

26 Dec 2015