"håller i längden"

Tydlig och enkel glidpreparering

Det finns enkla och lättförstådda metoder för att få glid på skidorna. Med några enkla verktyg kan man skapa ett bra glid.

Företaget Primateriasport har tagit fram dessa verktyg under varumärket Skimateria.

Sickel /skrapa: Tar fram fräsch plast och skapar grundstruktur utan mikrohår.

Rillverktyg: Skapar djup och toppar i strukturen.

Stålborste: Slipar och polerar strukturen.

Polerpapper: Polerar kontaktytorna mellan skida och snö.

Detta är en enkel, ekonomisk, miljövänlig och hälsosam metod för att få skidorna att glida.

 

20 Nov 2014